Dayara Bugyal Trek

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Camp 1 at Dayara Bugyal
Towards Bakhariya Top
Barana Tal
Meadows of Dayara Bugyal
Camp 2 Dayara Bugyal
Sunrise at Dayara Bugyal
Time to rest

“...”


View Itinerary